سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان اوقاف و امور خیریه آشتیان و ورامین 
سرپرست 
1361/02/01 
1361/05/31 
اجرائی- به مدت دو سال 
همکاری 
ستاد منطقه 2و 6 سازمان تبلیغات اسلامی 
روابط عمومی و اعزام مبلغ 
1360/01/31 
1365/01/31 
پژوهشی ـ اجرایی- بیش از ده سال 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم (ع) 
پژوهشگر 
1371/01/31 
1373/01/31 
پژوهشی ـ اجرایی 
همکاری 
انجمن اهل قلم آران و بیدگل 
--- 
 
 
پژوهشی 
همکاری 
مدرسه حقانی 
مدیر داخلی 
1369/01/01 
1370/01/31 
اجرائی 
همکاری 
سپاه پاسداران و عقیدتی نیروی انتظامی تنکابن 
مبلغ 
1361/01/31 
1361/05/31 
تبلیغی و فرهنگی 
همکاری 
جهاد سازندگی اسلام آباد غرب 
همکاری در دفتر نمایندگی جهاد 
1360/01/01 
1361/01/31 
تبلیغی فرهنگی 
همکاری 
دفتر انتشارات جامعه مدرسین 
پژوهشگر و ناظر 
1358/01/01 
1359/01/31 
بررسی کتب چاپی 
همکاری 
کمیته انقلاب اسلامی 
سرپرستی شهرداری آران و بیدگل 
1357/01/31 
1358/01/31 
فعالیت های فرهنگی و تبلیغی