مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حبیب الله
نام خانوادگی:سلمانی آرانی
نخصص ها:فقه و اصول ، رجال و تراجم

زندگی نامه

تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه گذراندم . در سال 1347 شمسی به قم آمدم ؛ دوره دوم متوسطه را متفرقه خواندم و دیپلم ادبی گرفتم . دو سال در مدرسه جهانگیر خان سپس دو سال در مدرسه حقانی و پس از آن تا شروع انقلاب در مدرسه دارالشفاء و فیضیه سکونت و اشتغال به تحصیل داشتم و سطح را به پایان بردم . همزمان با نهضت در آران و سایر شهرهای ایران فعالیت در حد تبلیغ ، حضور و شرکت فعال در تظاهرات ، پخش اعلامیه و نوار امام(ره) تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته ام .
در سال 1359 برای همیشه در قم سکونت گزیدم و در درس خارج فقه و اصول آیات عظام نوری همدانی، ناصر مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، صانعی و برخی دوره های زبان و مکالمه عربی، تربیت مربی دفتر تبلیغات، تمرین نویسندگی و غیره اشتغال ورزیدم، در دوران دفاع مقدس یک سال در جبهه غرب کشور(اسلام آبادغرب) به کارهای فرهنگی و تبلیغی مشغول بودم.